Tijdschrift 58A jaargang 2021

VOORJAARSTIJDSCHRIFT  CNOCKE IS HIER van de pers

Een van de hoofdactiviteiten van de heemkundige kring is ontegensprekelijk de publicatie van de tijdschriften met historische en heemkundige informatie over Knokke en omstreken.

In het hoofdartikel koppelt Danny Lannoy een straatnaam aan de man in kwestie…deze keer betreft het Jef Mennekens (1877 – 1943) die misschien wel de enige persoon is wiens naam werd gegeven aan de straat waarin hij ooit zelf woonde.

Mennekens senior was gemeentesecretaris van St. Jans Molenbeek in het interbellum en voorvechter van het gebruik van de Vlaamse taal in de openbare diensten. Hij was ook actief als schrijver van enkele novellen, toneelstukken en kindergedichten. Mennekens zetelde als kabinetssecretaris van enkele liberale ministers van onderwijs. Sociaal aangelegd, ijverde hij voor de Nederlandse taal in te voeren in het onderwijs in Brussel. Hij publiceerde ook een boekje ‘Spelling en Onderwijs’. In 1938 liet hij een villa optrekken tegenover de nieuwe Heilig Hartkerk in Knokke. De titel van het artikel is dan ook: Jef Mennekens, een man van en voor het Vlaamse woord.

In deel II van het Dagboek van Leopold Devos (1870 – 1913) komen enkele kerkelijke plechtigheden aan bod, schoolperikelen en feesten in de parochie Knokke. Hij geeft het over de bloemenstoet, gaaischieting, ringsteken en ganzenknuppelen. De storm van 1897 die de molen van Van Damme vernietigde werd ook genoteerd.  Devos hield zijn dagboek bij tot in  1914, het jaar waarin hij kwam te overlijden.

Gastauteur Mathieu Nihoul, spreekt over een Historische Fietsroute doorheen het grensgebied van het Zwin in aansluiting met een vorige bijdrage over de grenspalen in het Zwin (Samuel Nihoul). Met een kaart genummerd met fietsknooppunten zien we de belangrijkste sites die verwijzen naar de Tachtigjarige Oorlog tussen Noord en Zuid. Aandacht gaat naar de Cantelmolinie, nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Met hoogtekaarten kunnen we een beter idee vormen van de locatie van de wallen van de oude forten in de grensstreek.

Paul Mattelaer hield eraan Het verhaal van een Baervoets  familie in Heist te publiceren over zijn grootmoeder en overgrootvader. De familie was actief in de hotellerie in de ontluikende badplaats in het 4de kwart van de 19de eeuw. Charles Baervoets van Grand Hôtel des  Bains en Stephanie Baervoets in het Hôtel du Phare langs de Zeedijk telden onder hun klanten tal van kunstenaars. De dochter van Charles, Berthe, huwde met Dr. Raimond Debeir, dat eerst in Westkapelle woonde en later  het ‘Zwart Huis’ liet optrekken in Knokke.

In een nummer van het vaktijdschrift BATIR voor architectuur van 1937 verscheen een bijdrage over de Résidence Albert, een appartementenhotel avant la lettre.  (naast het Casino) . Frie Devinck zorgde voor de vertaling. Dit modern ogend gebouw uit 1936 naar de plannen van architecten  François Dens/ Gustaaf van Meel had tal van faciliteiten, zoals roomservice en een eigen Cubux keuken voor diverse kamermodules. Marc Ghekiere beschrijft  zijn jeugdherinneringen als zoon van de directeur Antoine Ghekiere, ook gekend als journalist en secretaris van de culturele raad in de jaren ’60.

Rita Peckelbeen stapt In de voetsporen van pastoor Ronse die in 1908 startte met een bedevaart vanuit Knokke – Dorp naar het O.L.Vrouwkapelletje langs de Graaf Jansdijk. Rita interviewde enkele Knokkenaars en kon zich zo op die manier een beter beeld vormen hoe het er decennialang aan toe ging. Enkele onuitgegeven sfeerbeelden verluchten de bijzondere bijdrage. In mei 1999 stapte men nog naar de kapel om er te bidden van de paternoster en het zingen van Marialiederen.

In de rubriek Wist je dat…?  komt de nooit afgewerkte Kapel in Duinbergen in beeld met een zeldzame foto en een gevelplan. In de rubriek Knocke & Kunst vond D. Lannoy een vergeten schilder die in 1895 in St. Anna verbleef en in Knokke diverse werkjes schilderde: de Duitser Eugen Kampf.