Tijdschrift 58b jaargang 2021

POSTUUM EERBETOON AAN GRAAF LEOPOLD LIPPENS

Jaarlijks verschijnt eind september – begin oktober de najaarseditie van het tijdschrift van de heemkundige kring ‘Cnocke is hier’. In 2021 behandelt het hoofdartikel de stamboom van de familie Lippens. Burgervader Leopold Lippens was per slot van rekening erevoorzitter van de heemkundige kring.

Zijn broer, Graaf Maurice Lippens, heeft spontaan het erevoorzitterschap aanvaard van de nog steeds bloeiende vereniging die in 2022 zal mogen terugblikken op een 50-jarig bestaan.

Lid worden kan nog steeds door storting van 14 € op rekeningnummer BE26 7380 3197 1929 met vermelding ‘nieuw lid + naam’.  Ieder lid ontvangt jaarlijks 2 tijdschriften goed voor in totaal ongeveer 100 bladzijden interessante en geïllustreerde lectuur over Knokke haar geschiedenis. De najaarseditie is ook afzonderlijk verkrijgbaar in het secretariaat (te Knokke-Heist, Lippenslaan 8, reisbureau Continental Tours) voor de prijs van 20 €.

In het tijdschrift wordt ook aandacht geschonken aan het eerste gemeenteschooltje van Zevecote. Frie Devinck schrijft het opmerkelijke verhaal vol anekdoten over de barakkenschool van meester Retsin.

Rita Peckelbeen verdiepte zich dan weer in het leven van de Rijkswachtbrigade van de Oosthoek.

In de rubriek ‘Knocke & Kunst’ worden een tweetal aquarellen belicht van de Antwerpse kunstenaar Hendrik Seghers die langs de Zeeweg een rijvilla betrok omstreeks 1900.

Paul Mattelaer schreef een uiteenzetting over de brieven van Félicien Rops aan hoteluitbater Baervoets uit Heist.

Over de grens kan nog steeds een gedeeltelijke molenromp worden aanschouwd in Zuidzande. Een beknopte nota brengt heel wat interessante gegevens over deze historische constructie.

Daarnaast komen enkele zeldzame foto’s uit de jaren ’20 van de vorige eeuw aan bod met een houten krantenkiosk in Knokke dorp. We mochten bovendien de oude fotoalbums van Octaaf Cosyn bekijken, die ooit werkzaam was bij de buurttram.

In De Tramroute werd het najaar tijdschrift voorgesteld en kreeg Valery, zoon van Leopold Lippens, officieel het eerste nummer uit handen van voorzitter Danny Lannoy.