Home

Over ons

In het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1973 verscheen onder nr. 3100 de goedkeuring van de statuten van ‘Cnoc is ier’ als vzw. De doelstellingen van de vereniging waren – kort na de fusie met de deelgemeenten Knokke-Heist-Westkapelle en Ramskapelle in 1971 – de eigenheid en lokale geschiedenis van Knokke te bewaren en kenbaar te maken.

Regelmatig werden fototentoonstellingen, ruilbeurzen en voordrachten gehouden. Het publiceren van een jaarboek en themabrochure met diverse artikels over lokale gebeurtenissen, voorname personen, de bloei van de badstad en de landelijke wijken werd een vaste waarde voor de heemkundige kring.

‘Cnocke is hier’ treedt ook op als adviserend orgaan voor het behoud van merkwaardige gebouwen van ons lokaal patrimonium. De kring verleent zijn medewerking aan activiteiten zoals kunsttentoonstellingen i.s.m. Sincfala, museum van de Zwinstreek en het cultureel centrum ‘Scharpoord’. De heemkring is ook initiatiefnemer van de jaarlijkse Canadese Bevrijdingsmars, een wandeltocht in de voetsporen van de Canadese soldaten die op 1 november 1944 Knokke bevrijdden.

De vereniging telt momenteel meer dan 600 leden.
Deze ontvangen twee tijdschriften per jaar.